Wat is bitumen?

Bitumen is de zwaarste fractie uit de ruwe aardolie, door het verwijderen van lichtere fracties uit de aardolie tijdens het raffinageproces, wordt bitumen verkregen. Bitumen is een stroperige vloeistof en is in feite het ''residu'' uit de stookolie.
Desalniettemin wordt bitumen in diverse industrieën gebruikt en als een hoogwaardig product beschouwd. Bitumen wordt namelijk in tal van toepassingen gebruikt, in de segmenten; wegenbouw, bouw en industrie.

Over het algemeen wordt bitumen toegepast als bindmiddel in de wegenbouw. Bitumen kan zowel vloeistofachtig gedrag bij hoge temperaturen hebben als vrijwel een vaste stof bij lage temperaturen. Bitumen vervormd bij omgevingstemperaturen nauwelijks, maar zal nooit volledig een vaste stof kunnen worden.
Omdat bitumen in bepaalde mate bewegelijk is, hebben bitumineuze producten in de wegenbouw een helend vermogen.

De applicatie van bitumen wordt in de bouw veelal gebruikt voor renovatiesystemen voor bedrijfsvloeren en parkeerdaken. Tevens worden bitumineuze producten gebruikt voor dakafdichting en betonconservering. In de industrie wordt bitumen meestal in emulsie vorm gebruikt als halffabricaat,
wat tot diverse eindproducten leidt. Denk hierbij aan impregnatie van bijvoorbeeld schuimbanden en visnetten. 
Daarnaast bitumineuze tapijtruggen en coatingtoepassingen.

Bitumen in de wegenbouw

Bitumen is een belangrijk bestandsdeel voor het maken van asfalt, bitumen houdt de ingrediënten waar asfalt uit bestaat bij elkaar.
Bitumen kan in verschillende vormen en diverse manieren toegepast worden in de wegenbouw.

In onze fabriek produceren we;

  • Warme bindmiddelen (c.a. 160 graden) en
  • Emulsies (c.a. 60 graden) op basis van bitumen.

De warme bindmiddelen worden veelal gebruikt voor asfaltbitumen en oppervlakbehandelingen van diverse wegdekken.
De bitumineuze emulsies worden voornamelijk gebruikt voor verkleving van asfaltlagen, oppervlakbehandelingen zoals slijtlagen en kleinschalige applicaties.

In het kader van verduurzaming worden steeds meer preventieve behandelingen verricht aan wegoppervlakken en asfaltconstructies.
Middels bitumenemulsies voorzien van een verjongingscomponent, worden levensduur verlengende onderhoudsmaatregelen getroffen,
zonder het wegdek te hoeven vervangen. In het kader van circulaire economie wordt gekeken hoe het recyclingpercentage van het asfalt kunnen verhogen,
zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de oude bitumen en het uiteindelijke asfaltmengsel.
Ook wordt er steeds meer nagedacht hoe we het gebruik van bitumen in de toekomst milieuvriendelijker en duurzamer kunnen inzetten.

Waarom polymeer gemodificeerde bitumen

In de wegenbouw nemen polymeergemodificeerde bitumineuze bindmiddelen steeds meer toe.
Het modificeren is voornamelijk bedoelt om de eigenschappen van de bitumen te verbeteren; de hechting, elasticiteit, flexibiliteit, vloei en de levensduur.
Waardoor het bindmiddel (beter) bestemd is tegen grote verkeersbelasting, zeer warme of koude temperaturen en wisselende weersomstandigheden. Bitumenemulsies zijn op een tweetal manieren te modificeren middels een additief. De eerste mogelijkheid is bitumen te modificeren met een SBS of EVA polymeer. Bij de tweede methode wordt de bitumen gemodificeerd middels een polymeeremulsie ofwel latex.
De eindeigenschappen van de bitumen (emulsie) hangt af van het type modificatie en de toegepaste hoeveelheid.

     

Voor vragen kan er altijd contact worden opgenomen met: +31 (0)71 341 91 08 of info@latexfalt.com

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in