Wat is asfalt?

Asfalt bestaat uit een mengsel van steenslag, vulstof, zand en bitumen.
Bitumen is in feite het bindmiddel, wat de steenslag, het zand en de vulstoffen bij elkaar houdt. 

Bij het maken van wegenbouwasfalt zijn de volgende bestanddelen van toepassing;

 • Steenslag [alle aggregaat >2mm]
 • Vulstof [< 0,063mm] 

Fabrieksmatig/natuurlijk/afkomstig uit hergebruik; stenen, vulstof en zand

 • Bitumen, het bindmiddel [Pen, PMB, Bio]
 • Toeslagstoffen [kleur, vezel, etc]
 • Asfaltgranulaat [30 tot ….%]
 • Lucht [holle ruimte]

Afhankelijk van het gebruikersdoel kent asfalt vele functies binnen een constructie. Het is daarom van groot belang dat het gebruikersdoel functioneel gespecificeerd wordt.
''Een verharding die in staat is het (vracht)verkeer gedurende 20 jaar te dragen''.  

Door het functioneel specificeren worden de gebruikerseisen vertaald naar constructiekenmerken, zoals bijvoorbeeld draagkracht en stroefheid van het wegdek. Om vervolgens eisen te kunnen stellen aan de materialen en bouwstoffen.

Het gedrag van asfaltmengsels is tijdens de verwerking en het gebruik afhankelijk van de volgende factoren;

 • Temperatuur van [ het wegdek, de omgeving en het asfaltmengsel]
 • Hoeveelheid verkeer en aslasten
 • Wel of geen PMB, het gehalte en type [EVA of SBS]

Tijdens het mengselontwerp wordt er rekening gehouden met de type asfaltwegen en de bijbehorende schadebeelden;
[Auto] snelweg;

 • Rafeling
 • Oppervlakte- en vermoeiingscheuren
 • Permanente deformatie

Wegen in stedelijk gebied;

 • Permanente deformatie

Plattelandswegen;

 • Onvlakheid vanuit de ondergrond
 • Vermoeiingscheuren
 • Rafeling

Het mengselontwerp wordt afgestemd op wat het meest geschikt is voor het soort wegdek. Om zo de levensduur van asfaltwegen te verlengen, met als gevolg;

 • Lagere onderhoudskosten en minder verkeershinder
 • Duurzame en innovatieve oplossingen 
 • Opdrachtgevers en- nemers zijn op zoek naar breed gedragen validatietraject voor toepassen van nieuwe materialen 

Het onlangs geïntroduceerde initiatief ''Asfalt Impuls'' biedt de mogelijkheid tot een robuuste innovatie. 
Met de doelstelling ''levensduurverlening van asfaltwegen'' wordt er gestreefd naar;

 • Verdubbeling gemiddelde levensduur van asfaltwegen
 • Halvering spreiding in levensduur 
 • Halvering CO2-productie

  

Voor vragen kan er altijd contact worden opgenomen met: +31 (0)71 341 91 08 of info@latexfalt.com

Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in